Tomtefeste | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Tomtefeste

Litt om tomtefeste

Ved tomtefeste har festeren (leier) og bortfester (grunneier) en avtale om å la leierens bygning stå på grunneierens eiendom. Det er en avtale hvor den som leier grunnen i en periode får omtrent samme bruksrett og råderett som for selveiertomt, uten at vedkommende eier den.