Tingsrettslig sameie | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Tingsrettslig sameie

Tingsrettslig sameie

Sameieloven. Et sameie etableres ved at to eller flere eier noe sammen. Det kan være en ting eller eiendom. Sameierne deler eiendomsretten. Ved sameie i eiendom skilles det mellom personlig sameie og realsameie. I et personlig sameie er sameieandelene knyttet til eierne som personer. I et realsameie er sameieandelen knyttet til eierskap i en eiendom.