Tinglysing | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Tinglysing

Litt om tinglysing

Tinglysingsloven. Alle rettsstiftelser som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom kan tinglyses, jf. tinglysingsloven § 12. Tinglysing er nødvendig for å skaffe særlig rettsvern. Når en avtale er tinglyst er den vernet mot tredjemenns ekstinksjon. Typiske avtaler som blir tinglyst er kjøpekontrakter, panteobligasjoner, skjøter og servitutter. Offentlige myndigheter tinglyser typisk utleggsforretninger.