Samlivsbrudd og skilsmisse | Advokatfirmaet Sjøquist

Samlivsbrudd og skilsmisse

Litt om samlivsbrudd og skilsmisse

Når et forhold tar slutt kan det hende at partene har hatt sammenblandet økonomi over tid. Som samboere tar hver av partene sitt og er ansvarlig for egen gjeld. Tvister mellom tidligere samboere må avgjøres etter vanlige formuesrettslige regler.

Ved skilsmisse er det økonomiske oppgjøret mellom ektefellene lovregulert gjennom ekteskapsloven. Dersom det er et høyt konfliktnivå kan det være vanskelig for partene å bli enige om det endelige oppgjøret. I slike tilfeller kan det være nyttig å la seg bistå av advokat med kjennskap til regelverket.