Panterett | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Panterett

Litt om panterett

Panteloven gir regler om ulike typer pant. Panterett er en særrett til å søke dekning for et krav i ett eller flere bestemte formuesgoder.

Underpant er når rådigheten over pantet ikke blir fratatt eieren. Håndpant er når rådigheten over pantet blir fratatt eieren.