Offentlige anskaffelser | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Offentlige anskaffelser

Litt om offentlige anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser har til formål at den skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.