Naborett | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Naborett

Litt om naborett

Naboloven kommer til anvendelse mellom naboeiendommer. Loven gir regler om hva som er lovlig og ulovlig i forholdet mellom naboer, samt hvilke konsekvenser brudd på naboloven har. Hvem som anses som nabo i det enkelte tilfellet varierer ut fra hvilke virkninger naboeiendommen har for eiendommen din. Anvendelse av naboloven innebærer stor grad av skjønnsvurderinger, noe som gjør at det ofte er vanskelig å finne klare svar. Av samme grunn er nabotvister en type tvister som ofte verserer for norske domstoler. 

Når det gjelder retten til å sette opp gjerde i grenselinjer mellom eiendommer følger reglene av lov om grannegjerde. Loven gjelder så fremt det ikke finnes annet særskilt rettsgrunnlag som går foran, f.eks. bestemmelser i reguleringsplan.