Matrikkelen | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Matrikkelen

Litt om matrikkelen

Matrikkelloven sikrer at opplysninger om eiendom og eiendomsforhold blir dokumentert og gjort tilgjengelig for offentlige og private brukere gjennom et felles eiendomsregister. Registeret har informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommens fysiske egenskaper.

Det finnes en egen matrikkelforskrift som utdyper reglene.