Løysingsrett | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Løysingsrett

Litt om løysingsrett

Lov om løysingsrettar gir bestemmelser om løysningsrett til fast eiendom. Med løysingsrett menes den rett noen har til å overta en fast eiendom senere, når eiendommen likevel skiftar eier, eller til et annet tidspunkt.