Kjøpsrett | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Kjøpsrett

Litt om kjøpsretten

Kjøpsloven kommer til anvendelse for kjøp dersom ikke annet er fastsatt i lov. Loven kommer også til anvendelse ved bytte så langt den passer.

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse ved forbrukerkjøp, det vil si salg av ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet.