Jordloven | Advokatfirmaet Sjøquist

Jordloven

Litt om jordloven

Jordlova har til formål å sørge for at arealressursene tas vare på til det beste for samfunnet og de som har arbeidet sitt innenfor landbruk.