Hevd | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Hevd

Litt om hevd

Lov om hevd gir reglene som gjelder for hevd. Hevd etableres ved at man bruker en annens ting eller eiendom over lang tid. Både bruksrett og eiendomsrett kan hevdes. Den som har hatt en ting som sin egen i 20 år, hevder eiendomsrett, men ikke hvis vedkommende har den til forvaring, leie, lån eller pant. Ved hevd av bruksrett er det bruken som hevdes, og ikke eiendomsretten. Hevdstiden er 20 år for bruksrett over fast eiendom og 10 år for bruksrett til løsøre.