Håndverkertjenester | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Håndverkertjenester

Litt om håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven kommer til anvendelse ved avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere.