Fremtidsfullmakt | Advokatfirmaet Sjøquist

Fremtidsfullmakt

Skaff deg en fremtidsfullmakt

Advokat Stian Sjøquist kan skreddersy fremtidsfullmakten din. Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine behov. Det meste kan gjøres over e-post, video eller telefon. For å avtale et møte med advokat Sjøquist trykk her.

Hvorfor bør du lage en fremtidsfullmakt?

Utgangspunktet
Dersom du på grunn av alvorlig sinnslidelse, eller annen alvorlig sykdom eller ulykke, blir ute av stand til å ivareta egne interesser, må du ha noen som kan ivareta interessene for deg. Da tar Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) kontrollen og oppnevner en offentlig verge etter reglene i vergemålsloven.

Unngå offentlig vergemål
Dersom du vil unngå at Statsforvalteren tar kontroll gjennom offentlig vergemål må du opprette en fremtidsfullmakt. Bruk av fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til offentlig vergemål. Ved bruk av fremtidsfullmakt velger du selv hvem som skal være din fullmektig, og du kan detaljstyre innholdet i fremtidsfullmakten. Med en skreddersydd fremtidsfullmakt sikrer du at midlene dine blir forvaltet slik du har bestemt. Videre sikrer du at dine personlige behov ivaretas i samsvar med dine ønsker.

En fremtidsfullmakt må opprettes før det er behov for den. Du kan derfor ikke opprette fremtidsfullmakt etter du har blitt rammet av sykdom eller ulykke som setter deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Da gjelder vergemålslovens ordinære regler om oppnevning av offentlig verge.

Hva kan du bestemme?
En fremtidsfullmakt kan være generell. Da overlater du til fullmaktshaver, innenfor fremtidsfullmakten og lovens rammer, å ta valg på dine vegne. Standardmalene som finnes på internett er ofte utformet med dette som utgangspunkt. En fremtidsfullmakt bør imidlertid skreddersys slik at den dekker dine konkrete ønsker og behov når du ikke lenger selv er i stand til å gi uttrykk for det.

Du kan for eksempel bestemme at fullmakthaver skal sørge for at boligen din selges, for å frigjøre kapital som skal brukes på å gi deg en bedre hverdag, dersom du må på pleie- eller sykehjem. Eller det kan være at en del av formuen din skal brukes på en annen måte. Du kan for eksempel bestemme at fullmektigen skal sørge for at du får dratt på en årlig sydentur, og at du får gått jevnlig til frisør, fotpleie eller massør. Kanskje har du også andre personlige behov du vil ha inn i en fremtidsfullmakt.

I stedet for at boligen din selges, vil du kanskje at den skal belånes for å gi deg en bedre økonomisk hverdag, samtidig som du får bo hjemme lengst mulig.

Mulighetene er mange. Derfor er det viktig at innholdet i fremtidsfullmakten er gjennomtenkt og tilpasset dine konkrete behov. Dersom fremtidsfullmakten ikke blir skreddersydd, vil områder som ikke er dekket opp, kunne utløse oppnevning av et supplerende offentlig vergemål gjennom Statsforvalteren.

Er du redd for at fullmakten skal misbrukes? Du bør velge noen du stoler på og som du har et nært forhold til slik at fullmektigen kjenner deg godt. Dersom en fullmektig misbruker tilliten gjennom fullmakten, vil Statsforvalteren etter reglene i vergemålsloven kunne sette fremtidsfullmakten til side og i stedet opprette et offentlig vergemål eller la fullmektig nr. 2 tre inn.

Kvalitetsikring
For å sikre at fremtidsfullmakten dekker dine behov bør du få hjelp av en advokat til å utforme og kvalitetssikre den. Da sikrer du at fremtidsfullmakten blir ansett gyldig den dagen det blir behov for den. Har du ikke opprettet den på riktig måte, vil den bli regnet som ugyldig. Statsforvalteren oppretter da i stedet offentlig vergemål etter reglene i vergemålsloven.