Eierseksjonssameie | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Eierseksjonssameie

Litt om eierseksjonssameier

Eierseksjonsloven gjelder eierseksjonssameier. Ved seksjonering av eiendom etter eierseksjonsloven blir hver seksjon et eget rettsobjekt. Når et sameie opprettes som eierseksjonssameie får seksjonseieren eksklusiv bruksrett til en konkret avgrenset bruksenhet. I enkelte tilfeller med tilhørende innvendig eller utvendig tilleggsdel, for eksempel bod eller garasjeplass.