Dødsboskifte | Advokatfirmaet Sjøquist

Dødsboskifte

Litt om dødsboskifte

Dødsboskifte
Etter et dødsfall må det gjennomføres skifte etter avdøde. Arvingene må ta stilling til om det skal gjennomføres privat eller offentlig skifte. Mest vanlig er det at det skiftes privat. Da må en eller flere av arvingene påta seg ansvar for avdødes forpliktelser. Når dette er gjort, utsteder retten en skifteattest. Skifteattesten gir arvingene råderett over avdødes eiendeler, og fullmakt til å få oversikt over og gjøre opp dødsboet.

Offentlig skifte gjennomføres ved at tingretten oppnevner en advokat som står for skiftet. Offentlig skifte er vanlig dersom ingen arvinger vil ta ansvar for avdødes gjeld. Offentlig skifte gjennomføres som regel dersom avdøde har bestemt det, dersom det er konflikter mellom arvingene, eller dersom kreditor krever det. Det er tilstrekkelig at en av arvingene ønsker offentlig skifte, og det kan besluttes av retten etter eget tiltak.