Borettslag | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Borettslag

Litt om borettslag

Lov om burettslag gir reglene som gjelder borettslag. Et borettslag er et selskap som eies av beboerne. Borettslagsleiligheten er knyttet til en andel i borettslaget. Eiendommen og bygningsmassen eies av selskapet. Den enkelte andelseier har en eksklusiv borett til en bestemt bruksenhet. Det er borettslaget som eget rettssubjekt som tar opp lån, og den enkelte andelseier betaler sin andel av lån, renter og vedlikeholdskostnader ved å betale felleskostnader til borettslaget. Det er normalt strengere regler for utleie i borettslag enn for eksempel i eierseksjonssameier.