Avhendingsloven | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Avhendingsloven

Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen du har kjøpt?

Kjøpt bolig?
Har du kjøpt bolig og oppdaget at ikke alt er som forventet?  

Er det en mangel?
Ta utgangspunkt i hva som er avtalt. Start med kontrakten og salgsoppgaven. I tillegg er det av betydning hva som er gitt av andre opplysninger, både muntlig og skriftlig.

Selgers opplysningsplikt
Selger har en omfattende opplysningsplikt. Eiendomsmegleren identifiseres med selgeren. Er det holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om forhold ved boligen som har hatt betydning for kjøpet, så kan selger eller megler bli holdt ansvarlig. 

Kjøpers undersøkelsesplikt
Ved overtakelse har du en undersøkelsesplikt. Oppdager du etter overtakelse noe som burde vært oppdaget under overtakelsen må du være veldig rask med å påpeke det til selger, reklamer umiddelbart. Reklamasjonsplikten bunner ut i den alminnelige lojalitetsplikten som gjelder i ethvert kontraktforhold.

Skjulte feil og mangler
Det kan imidlertid være skjulte feil og mangler som kommer til syne etter en tid, som du verken skulle eller burde oppdaget ved overtakelsen. I slike tilfeller er lovens krav at du reklamerer innen "rimelig tid". 

Rimelig tid
For reklamasjoner på bolig er det i rettsprakis lagt til grunn at noe særlig lenger enn to-tre måneder ikke er innenfor "rimelig tid". Denne relative reklamasjonsfristen gjelder innenfor den absolutte reklamasjonsfristen på fem år. Den absolutte reklamasjonsfristen på fem år gjelder normalt fra overtakelsen. 

Følg opp reklamasjonen
Etter du har reklamert er det viktig at du følger opp reklamasjonen. Parallelt med reklamasjonsreglene løper nemlig også foreldelsesreglene, noe som gjør at et krav som er i behold etter reklamasjonsreglene likevel kan tapes som følge av foreldelse. Foreldelse avbrytes ved avtale med selger eller ved rettslige skritt fra kjøper. Det betyr at du som kjøper må være oppmerksom på at reklamasjonskrav følges opp overfor selger, og om nødvendig bør du ta kontakt med advokat for å sikre deg at du ikke taper kravene dine på grunn av for sen reklamasjon eller foreldelse. 

Rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring?
Havner du i en tvist med selger kan forsikringen din dekke deler av kostnadene til advokatbistand. Les mer om det her. Har du kjøpt boligkjøperforsikring må du ikke bruke advokatene til forsikringsselskapet. Du kan fortsatt velge den advokaten du vil. 

Reglene
Kjøp og salg av brukt bolig er regulert i avhendingslova.