Arv og testament | Advokatfirmaet Sjøquist

Arv og testament

Litt om arv og testament

Arv og testament

Norsk rett har relativt utfyllende regler om arverett. Likevel kan det være slik at reglene ikke nødvendigvis passer alle. Ved opprettelse av testament er det materielle og formelle vilkår som må være oppfylt. Har du livsarvinger er det begrensninger for hva du kan bestemme i et testament. Advokatfirmaet Sjøquist bistår deg med å utforme og tilpasse testamentet slik at det er i samsvar med reglene i lov om arv og dødsboskifte.