Almenningsrett | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Almenningsrett

Litt om almenningsrett

Allmenningene omfatter store skog- og utmarksområder der mange gårdbrukere har rettigheter til dekning av gårdens behov. Allmenningene er dels eiet av staten, dels eiet av bygdefolket.